Энергия үшін Консалтинг қызметтері нәтижеконсалтинг қызметтері ішіндегі нәтиже көрсетіліп тұр. Қарап шығу бағдарламалар ішінде қатысты нәтиже.