Қаржылық қызметтер үшін Консалтинг қызметтері нәтижеконсалтинг қызметтері ішіндегі 613 нәтиже көрсетіліп тұр. Қарап шығу бағдарламалар ішінде 2672 қатысты нәтиже немесе салалық бұлттар ішінде 23 қатысты нәтиже.