Қаржылық қызметтер үшін Консалтинг қызметтері нәтижеконсалтинг қызметтері ішіндегі 633 нәтиже көрсетіліп тұр. Қарап шығу бағдарламалар ішінде 2710 қатысты нәтиже немесе салалық бұлттар ішінде 30 қатысты нәтиже.