https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63476.bca7e82c-9df2-4f7a-ae51-fb6c496f14e7.7edf90b9-4959-4a8a-ac64-59317ff048b5.f7a58a8f-81a3-4039-bad0-383ae77e0fa6.png

Confidencial for Outlook

Confidencial, Inc ұсынады

Protect your data inside and outside your enterprise, all within your Office apps.

Confidencial's Office add-ins allow you and your enterprise to protect your Office documents at rest and in transit - even after they leave your enterprise.

Қондырма мүмкіндіктері

Осы қондырма пайдаланылғанда:
  • Интернет арқылы деректер жібере алады
  • Бұл қондырма белсенді хабарда мәтін, тақырып, жіберуші, алушылар және тіркеме ақпарат сияқты жеке ақпаратқа кіре немесе өзгерте алады. Бұл осы деректерді үшінші тарап қызметіне жіберуі мүмкін. Пошта жәшігіндегі басқа элементтер оқылмайды немесе өзгертілмейді.

Қысқаша шолу

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33004.bca7e82c-9df2-4f7a-ae51-fb6c496f14e7.7edf90b9-4959-4a8a-ac64-59317ff048b5.54f50aa0-e070-4d6b-8a84-00902671f278.png
/staticstorage/8de0ea5c/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33004.bca7e82c-9df2-4f7a-ae51-fb6c496f14e7.7edf90b9-4959-4a8a-ac64-59317ff048b5.54f50aa0-e070-4d6b-8a84-00902671f278.png