https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59559.beb93fb5-48b6-47bb-8b84-3fc03c30f0af.b38bb8cc-a032-4296-ad77-0c693e567515.16b1c2d6-b45d-4532-a5a8-1c7781721731

MIFI: Safe E-invoices

MAT BAO CORPORATION ұсынады

(58 бағалаулар)

Safe E-invoices MIFI

This application is available only in Vietnamese

Từ ngày 01/07/2022, toàn bộ hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử theo thông tư 32 và các thông tư trước đây sẽ không còn hiệu lực sử dụng trên thị trường.

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, Tổng cục Thuế chọn ra các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử lớn và uy tín để kết nối trực tiếp, giúp Tổng cục Thuế quản lý chặt chẽ và số hóa triệt để.

Vượt qua những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về nhân sự, tài chính, kỹ thuật và gần 800 các nhà cung cấp hóa đơn điện tử trên cả nước, MIFI vinh dự được nằm trong danh sách 25 đơn vị nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp với Tổng cục Thuế.

Vấn đề sau khi đã chuẩn hóa dữ liệu, đơn vị nào sẽ hỗ trợ việc đảm bảo an toàn thông tin cho những dữ liệu trên?

Bảo mật thông tin dữ liệu kinh doanh – Vấn đề “sống còn” của Doanh nghiệp

Với việc dữ liệu được chuẩn hóa về một tiêu chuẩn, sẽ dễ dàng cho doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu hơn, tuy nhiên cũng phát sinh vấn đề lớn là sẽ khiến việc bị “khai thác” dữ liệu trái phép cũng sẽ dễ dàng hơn trước đây.

Với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, việc để lộ cho đối thủ biết trước tình trạng hoạt động sẽ là bất lợi lớn và khiến doanh nghiệp mất thế chủ động. Chính vì vậy, sẽ là “cơn ác mộng” nếu những thông tin này bị thất thoát ra bên ngoài.

Việc chọn nơi lưu trữ, cũng là một vấn đề cần phải đặt lên hàng đầu với các đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử. Và Hóa đơn điện tử an toàn MIFI đã sử dụng hệ thống Azure Cloud để đảm bảo lưu trữ cho toàn bộ hệ thống hóa đơn điện tử của khách hàng, đảm bảo dữ liệu luôn được lưu trữ và sao lưu một cách an toàn nhất.

Với các giao thức API có sẵn, MIFI đã sẵn sàng tích hợp với tất cả các hệ thống ERP, CRM… lớn trên thế giới như Oracle, SAP, ODOO và các phần mềm quản lý khác.

Phần mềm xuất Hóa đơn điện tử an toàn MIFI được phát hành bởi Mắt Bão đáp ứng Thông tư 78/2021/TT-BTC, đầy đủ tính năng và đáp ứng mọi nghiệp vụ về hóa đơn cho doanh nghiệp:

• Khởi tạo

• Phát hành hóa đơn và kê khai thuế

• Đảm bảo tính pháp lý cho doanh nghiệp

• Bảo mật dữ liệu kinh doanh cho doanh nghiệp

Đặc biệt, với Hóa đơn điện tử an toàn MIFI, chủ Doanh nghiệp sẽ là người sở hữu “Chìa khóa bảo mật”, giúp quản lý và kiểm soát chặt chẽ quá trình quản lý hệ thống, kể cả khi nhân viên kỹ thuật cần vào hệ thống cũng phải cần thông qua sự xác nhận của Chủ doanh nghiệp.

Қысқаша шолу

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38054.beb93fb5-48b6-47bb-8b84-3fc03c30f0af.b38bb8cc-a032-4296-ad77-0c693e567515.d9743886-2852-43b0-adbd-43d38eea568e