https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1182.f0fbe871-ec73-4122-a2c7-9cb6128175c7.1caa68c7-1873-4fb9-b424-068c7dab0e02.82bc2387-20f0-465f-b95c-d0703df8eb23.png

Stemup for Teams

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DTT에 의해

Ứng dụng STEMUP dành cho học sinh các cấp 1,2,3

STEMUP là một app dành cho thiết bị di động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ phụ huynh học cùng con bằng cách giao, theo dõi các hoạt động làm bài tập của con.

STEMUP có tác dụng như một trợ lý ảo đắc lực giúp hỗ trợ các phụ huynh bận rộn thỏa mãn mong ước “học cùng con". Phụ huynh không cần mất nhiều giờ mỗi ngày để kèm trẻ học mà chỉ cần dành 1-2 phút để giao bài tập phù hợp với trình độ con đang học ở trường, kiểm tra và đánh giá sức học của trẻ, chi tiết đến từng môn học. Qua hoạt động làm bài tập của con phụ huynh sẽ “biết” trình độ, điểm mạnh, điểm yếu, sở thích của con để đưa ra các hoạt động riêng cho con.

Bài tập trên STEMUP được lấy từ kho hàng trăm ngàn học liệu giáo dục STEM dạng gồm video, thí nghiệm, bài đọc, câu hỏi hấp dẫn. Các dạng bài tập trắc nghiệm được phân theo mức độ đi từ khó đến dễ dựa trên nền tảng các kiến về các môn học trên trường và theo khối lớp khác nhau mà con theo học. Mỗi bài tập đi kèm với những video thí nghiệm, bài đọc thực tế gúp con tư duy và nắm bắt kiến thức một cách dễ dàngViệc học tập đối với trẻ, vì thế, trở nên dễ dàng, thú vị hơn.

Thông qua ứng dụng ngoài việc giao bài tập cho con phụ huynh có thể theo dõi hoạt động làm bài và kết quả bài làm của con. Ứng dụng sẽ tự động cập nhật mới các bài giao hàng ngày, theo dõi các hoạt động làm bài của con và gửi thông báo kết quả hoạt động của con tới phụ huynh. Chấm điểm bài tập và gửi kết quả tự động giúp phụ huynh biết con hiểu đúng, sai về vấn đề gì, từ đó có thể giải thích cho con hoặc củng cố kiến thức cho con. Việc giao bài và trao đổi về kết quả còn giúp tăng kết nối giữa cha mẹ - con cái, điều không dễ dàng với các ông bố, bà mẹ bận rộn.

Với STEMUP, con bạn đang sử dụng smartphone, máy tính, internet một cách hiệu quả, lành mạnh.

추가 기능의 기능

이 추가 기능을 사용하는 경우
  • 인터넷을 통해 데이터를 보낼 수 있음
  • 이 추가 기능은 전화 번호, 주소 또는 URL과 같은 활성 메시지에서 개인 정보에 액세스할 수 있습니다. 추가 기능은 이 데이터를 타사 서비스에 보낼 수 있습니다. 사서함의 다른 항목은 읽거나 수정할 수 없습니다.

한눈에 보기

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64175.f0fbe871-ec73-4122-a2c7-9cb6128175c7.1caa68c7-1873-4fb9-b424-068c7dab0e02.5535a43a-f34a-4c75-b215-6d5d19473d88.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31167.f0fbe871-ec73-4122-a2c7-9cb6128175c7.1caa68c7-1873-4fb9-b424-068c7dab0e02.5ff56a5f-4cb4-4443-90c4-ad6b7e9aeceb.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60743.f0fbe871-ec73-4122-a2c7-9cb6128175c7.1caa68c7-1873-4fb9-b424-068c7dab0e02.0a67d6bc-89f9-4ef5-86aa-6ecb154f0bcf.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40746.f0fbe871-ec73-4122-a2c7-9cb6128175c7.1caa68c7-1873-4fb9-b424-068c7dab0e02.8421419c-4ac3-4e14-84d7-4588c866d4c3.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12355.f0fbe871-ec73-4122-a2c7-9cb6128175c7.1caa68c7-1873-4fb9-b424-068c7dab0e02.d7508d1c-9c4c-4eaf-9727-e0e9d3f5f25e.png