https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11810.2b66197e-0f23-4fd0-84e1-ae6f41142962.b601259b-9be2-45e9-9cd8-5d00d16dbbd4.0f6fe822-6969-472d-8fd3-4f41316668c5

Redoflow Accounting Services

Redocap Oy

Redoflow Accounting Services helps you take the full advantage of Dynamics 365 Business Central's automated accounting capabilities, resulting in lower costs and more accurate accounting data.

Usein yritykset maksavat huomattavia summia kirjanpidosta, jonka tarkkuuteen ei olla tyytyväisiä. Automaattisiksi mainostetut tilitoimistopalvelut vaativatkin paljon manuaalista työtä ja kirjanpidon kustannukset kasvavat huomaamatta. Epäjohdonmukaisuudet ja epätasanajainen data johtavat yllätyksiin tilinpäätöksien aikaan. Usein tilitoimistoritykset myös keskittyvät vain lukuihin, uhraamatta ajatuksia toiminnan kehittämiselle. Me Redocapilla tarjoamme Business Centralia käyttäville asiakkaille:

 • Aidosti automatisoidut tilitoimistoprosessit
 • Oikea-aikaisen ja eheän kirjanpidon
 • Reskontrapalvelut ja palkan laskennan
 • Kattavan talouden raportoinnin
 • Ammattitaitoiset kirjanpidon ja liiketoiminnan asiantuntijat toiminnan sekä jatkuvan kehityksen tueksi

Dynamics 365 Business Central toiminnanohjausjärjestelmä sisältää automatisoidun kirjanpidon. Tilitoimistoyritysten ydinosaaminen kuitenkin keskittyy kirjanpidon prosesseihin, jolloin järjestelmän toiminnallisuudet jäävät hyödyntämättä. Redocap Oy on erikoistunut sekä toiminnanohjausjärjestelmiin, että tilitoimistopalveluihin. Tämän myötä lupaammekin asiakkaillemme takuuvarmasti nykyistä halvemmat hinnat. Mikäli emme pysty lunastamaan lupaustamme vuositasolla, ylimääräiset työt teemme omaan piikkiimme.

Tarjoamme kaikille asiakkaillemme heidän tarpeeseensa sopivan ratkaisun. Palkanlaskentaan käytämme Accountorin Mepco –järjestelmää. Tilitoimistopalveluihimme kuuluu:

 • Reskontrapalvelut: Myyntireskontra ja ostoreskontra
 • Tilinpäätökset
 • Verottajailmoitukset
 • Talouspäällikköpalvelu ja -analytiikka
 • Muut tilitoimistotyöt: selvitykset, lisäraportit, rullaava kuukausikirjanpito, aloitustyöt
 • Tulorekisteri-ilmoitus palkka-ajo
 • Tulorekisteri-ilmoitus työnantaja
 • Henkilön perustaminen palkkahallinnon järjestelmään
 • Palkkapussi

Perus kirjanpidon ohella Redoflow Tilitoimistopalveluiden painopiste on liiketoiminnan kehittämisessä. Kilpailluilla markkinoilla ei enää riitä pelkkä lakisääteisen kirjanpidon suorittaminen, vaan liiketoiminnan luvuista täytyy ottaa täysi hyöty irti. Redoflow Analytiikan avulla tiedät yrityksesi nykytilan ja kehityssuunnan.

Redoflow Tilitoimistopalveluiden pohjalta suoritettavan analytiikan avulla saavutat:

 • Tarkan kuvan liiketoiminnan nykytilasta
 • Ennusteet liiketoiminnan kehityksestä ja tulevaisuudesta
 • Liiketoimintaa kehittävät raportit juuri sinun tarpeisiisi
 • Täyden hyödyn kirjanpidosta
 • Varmuutta päätöksentekoon

Redoflow Tilitoimistopalveluilla säästät aidosti aikaa ja rahaa. Suurimpina hyötyinä asiakkaamme ovat kokeneet:

 • Vähentyneet kustannukset
 • Säästetty aika
 • Kirjanpitotietojen oikeellisuus
 • Henkilökunnan tyytyväisyys

Companies often pay significant amounts of money for mediocre accounting services. Services that are advertised as automated might require a lot of manual work and accounting costs increase unnoticeably. Inconsistent and incorrect data lead to surprises and it's hard to make predictions of future finances. Often accounting firms also concentrate too much on numbers, ignoring the development of business. Redocap offers for all Dynamics 365 Business Central customers:

 • Truly automated accounting processes
 • Real-time and correct accounting
 • Sales and purchases ledger services
 • Payroll services
 • Comprehensive financial reporting
 • Proficient accounting and business consultants for continuous business development

Dynamics 365 Business Central includes automated accounting. Accounting firms usually focus on their own core competencies, leading to not taking full advantage of Business Central's capabilities. Redocap is specialized in both, ERP consulting and accounting services. If our customers transfer their accounting services under Redocap's management, we promise to deliver the same services for a lower price. If we fail to reach our promise on yearly level, all the extra work will be done free.

Redoflow Accounting services include:

 • Sales and Receivables ledger
 • Tax declarations
 • Finance managing, consulting and analytics
 • Other accounting services: additional analytics, continuous accounting tasks, service deployment tasks
 • Income register declarations
 • Payroll

In addition to basic accounting, Redoflow Accounting services also focus on developing business and business processes. In competitive market it's not enough to fulfill the statutory obligations regarding accounting, but it's necessary to utilize the accounting information to it's fullest potential. With Redoflow Analytics you'll know your company's current state and where it's heading.

With Redoflow Accounting based analytics, you will get:

 • Accurate view of the current state of your business
 • Forecasts of the development of your business
 • Beneficial reports specifically for your needs
 • Full benefits of accounting
 • Certainty for decision making

Biggest benefits of Redoflow Accounting services according to our customers are:

 • Reduced costs
 • Saved time
 • Validity of accounting data
 • Staff satisfaction

Trumpa apžvalga

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11643.2b66197e-0f23-4fd0-84e1-ae6f41142962.b601259b-9be2-45e9-9cd8-5d00d16dbbd4.95de2383-96a4-4a18-81ce-abdfe698b77f