https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20977.6a0baef4-cb91-4815-b1e7-2f2a6feae6bf.b3b441c4-5949-48e2-8b91-b784918175fd.81dabd55-91ea-4a73-a878-6bde6f1ecc89

Polish Language (Poland)

pateikė IT.integro sp. z o.o.

Let your Polish employees use Dynamics 365 Business Central in their native language

Polish Language (Poland) enables Microsoft Dynamics 365 Business Central users to work with the Polish language. When executing processes and performing their task, users can easily switch the UI, tooltips and commands between language versions.
  • easy installation
  • handy language switch
  • all commands and menus available in the Polish language
Polish Language (Poland) umożliwia użytkownikom Microsoft Dynamics 365 Business Central pracę w języku polskim. Wykonując procesy i zadania, użytkownicy mogą sprawnie przełączać interfejs, podpowiedzi i polecenia pomiędzy językami.
  • prosta instalacja
  • sprawne przełączanie języków
  • wszystkie polecenia i menu dostępne w języku polskim

Supported Editions

This app supports both the Essential and Premium editions of Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Supported Countries

All countries and regions where Microsoft Dynamics 365 Business Central is available

Supported Languages

Polish (Poland)

Trumpa apžvalga

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65183.6a0baef4-cb91-4815-b1e7-2f2a6feae6bf.76ab9513-472b-47af-b152-ed7bdc6a79ab.8b37947d-093a-4839-bfc3-b9298688c3b0
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63839.6a0baef4-cb91-4815-b1e7-2f2a6feae6bf.76ab9513-472b-47af-b152-ed7bdc6a79ab.8aa9adf7-9fa6-4c42-95fa-6cb0aa991f32
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43345.6a0baef4-cb91-4815-b1e7-2f2a6feae6bf.76ab9513-472b-47af-b152-ed7bdc6a79ab.065333be-2f7f-4712-bb6b-b02b597e4e81