https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54874.2b182736-ff38-4bf0-a0ec-f8cb10efc2d5.f142936b-f4d0-4d3c-bd91-9446175e3327.2b027287-f860-45c5-ac8e-02058fd0acc6

JSC Koll 365 Industriunderhåll

pateikė JSC it-partner AB

Microsoft preferred solution

Uppgiftshantering optimerad för underhåll inom industrin till en fast månadskostnad.

This application is available only in Swedish

Funktioner 

Koll 365 – Industriunderhåll innehåller följande funktioner inom ramen för applikationens grundfunktionalitet 

 • Översiktsbild över Mina och alla aktiva uppgifter kommande 60 dagar, Kategorisering av uppgifter i olika typer (förebyggande, avhjälpande, förbättrande underhåll etc). Ett fördefinierat urval tillhandahålls av leverantören vilket kan utökas manuellt vid behov, Lista över aktuella underhållsobjekt, Status på underhållsobjekt kan sättas via en lista, Addera ytterligare underhållsobjekt via ett formulär, Enklare administrations–vy för att addera: platser, jobbkategorier, objektkategori och avslutskoder, Gällande objektkategorier kan det skapas i flera nivåer huvudkategori och underkategorier. 
 • Skapa uppgifter/arbetsorder via ett formulär 
 • Hantera status, tilldelning och loggning av information för varje uppgift 
 • Möjlighet att schemalägga uppgifter och välja om de är återkommande eller inte 
 • Avisering till den som tilldelas en uppgift 
 • Möjligt att ladda upp dokument till en uppgift eller ett underhållsobjekt 
 • Vy över försenade uppgifter 
 • Möjligt att se alla uppgifter oberoende av status. Detta för komplett historik över uppgifterna 
 • Mailfunktionalitet för kommunikation till och från ett ärende/objekt. 
  Detta kräver manuell aktivering. (Option) 

För mer information, se: Appspecifikation - JSC it-partner

Trumpa apžvalga

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10796.2b182736-ff38-4bf0-a0ec-f8cb10efc2d5.f142936b-f4d0-4d3c-bd91-9446175e3327.1cf3c305-910a-4a5b-bbf6-0e130b58934d