https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20683.2beab99a-d1f1-47d1-8c6c-42c4593f7ee3.f370327c-baeb-4090-9e22-3127e9c75bfc.65b1b0ef-f6ac-45da-a60c-5302459cbd59.png

Rooshare

Netex Enterprises Inc

Send large files securely using RooShare

Rooshare is a file-sending application. It zips large files and sends it to the receiver. The zipped files are also password protected. This is a very easy way of sending files to anyone. Currently the application is close ended and users must have an account to send any files.

Users can drag and drop files into the uploading interface and the file transfer process begins with one button click. Files are transferred seamlessly and users can see the upload progress of each individual file along with the overall upload progress. Once the file is sent, receiver(s) are notified that they have received file and they can download it from Rooshare. File download process is handled by the browser just like any normal file download.

RooShare account is required to use this add-in. You can contact Netex Enterprises (http://rooshare.com/#contact) to get a quotation.

Pievienojumprogrammas iespējas
Pievienojumprogrammas iespējas lietošanas laikā
  • Tā var nosūtīt datus, izmantojot interneta savienojumu.
  • Šī pievienojumprogramma var piekļūt aktīvajā ziņojumā iekļautajai personas informācijai, piemēram, pamattekstam, tēmai, sūtītājam, adresātiem un informācijai par pielikumiem, kā arī modificēt šo informāciju. Tā var nosūtīt šos datus uz trešās puses pakalpojumu. Citus vienumus jūsu pastkastē nevar lasīt un modificēt.
  • Īsumā
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59188.2beab99a-d1f1-47d1-8c6c-42c4593f7ee3.f370327c-baeb-4090-9e22-3127e9c75bfc.f223fe5d-acb4-4650-b049-79fd42b42c9a.jpeg
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9555.2beab99a-d1f1-47d1-8c6c-42c4593f7ee3.f370327c-baeb-4090-9e22-3127e9c75bfc.063e3449-6d46-4e7d-85b5-bfd33c0db409.jpeg
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61173.2beab99a-d1f1-47d1-8c6c-42c4593f7ee3.f370327c-baeb-4090-9e22-3127e9c75bfc.aceb495e-58c7-4811-9abf-309f7965ec2b.jpeg