https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23049.d7fa0b67-8f38-459e-8de4-1f755a25b2bc.7b45e374-3550-4c2c-8d09-7954c31ca30d.3d7250ee-7dfc-41eb-9231-e6011cd099c5.png

Share Mail via PDF

zeal aps

Easy way to export emails to pdf for sharing or printing

Simply click the add-in button and a selection pane will open, in the selection pane you can export the current email as a pdf. It will open in a new tab (for web) or a new browser window (for iOS, Android, Outlook and Outlook for Mac)

Pievienojumprogrammas iespējas
Pievienojumprogrammas iespējas lietošanas laikā
  • Tā var nosūtīt datus, izmantojot interneta savienojumu.
  • Šī pievienojumprogramma var piekļūt aktīvajā ziņojumā iekļautajai personas informācijai, piemēram, sūtītāju vārdiem, adresātu vārdiem, e-pasta adresēm, ziņojuma pamattekstam un informācijai par pielikumiem. Pievienojumprogramma var nosūtīt šos datus uz trešās puses pakalpojumu. Citus vienumus jūsu pastkastē nevar lasīt un modificēt.
  • Īsumā
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47446.d7fa0b67-8f38-459e-8de4-1f755a25b2bc.7b45e374-3550-4c2c-8d09-7954c31ca30d.f0dbd099-6eda-4d8d-8068-704aec361c56.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26721.d7fa0b67-8f38-459e-8de4-1f755a25b2bc.7b45e374-3550-4c2c-8d09-7954c31ca30d.9df11b2c-37a3-46ca-8df4-c8aa90e66e06.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33821.d7fa0b67-8f38-459e-8de4-1f755a25b2bc.7b45e374-3550-4c2c-8d09-7954c31ca30d.9ad1ac40-ccab-4194-89a4-b11bbfc9d249.png