OfficeMaps - Insert maps quick and easy!

OfficeConsult AS

3.3 (39)

Search for locations and insert maps directly into your document/presentation.

Insert a map into your Office document in just two simple steps:

  • Search for a location
  • Insert Map into your document/presentation

You can also customize the look and size of your map.

Keupayaan tambahan
Apabila tambahan ini digunakan, ia
  • Boleh membaca dan membuat perubahan pada dokumen anda
  • Boleh menghantar data melalui Internet
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65353.f4f9a85e-14ad-4f94-9878-6efe89c3e769.dd2359bb-c0f4-499f-9de8-11e3613e4eb0.d24beeeb-c920-46bd-817c-d2ea7f6f4474.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65353.f4f9a85e-14ad-4f94-9878-6efe89c3e769.dd2359bb-c0f4-499f-9de8-11e3613e4eb0.d24beeeb-c920-46bd-817c-d2ea7f6f4474.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5728.f4f9a85e-14ad-4f94-9878-6efe89c3e769.dd2359bb-c0f4-499f-9de8-11e3613e4eb0.486898f9-fb75-4854-a231-f97ccb7090d9.png