https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37520.8177c958-68a9-4210-9ca5-329c35fa779d.2bc81cce-cae5-4fa2-853f-a6b1c7bbbfed.3eda3343-b123-4e9f-95c1-8deb16ac2a56.png

Rabibo - 受付通知チャットボット

ABCD Partners

来訪受付通知用のチャットボットです。Microsoft TeamsにインストールすることでRabiboが受付業務のサポートをします。

Rabiboは、Teamsに専用のチャットボットを導入し、会社の入り口に設置したタブレット端末に専用の受付画面表示させるだけで使える受付システムです。来訪者がタブレット端末で訪問先の担当者名を選択して呼び出すと、RabiboがTeamsを通じて担当者を呼び出します。担当者は、Rabiboを通じて「すぐに伺います」等のメッセージを返信することができます。

Rabiboはアクティブユーザーに対して課金します。アクティブユーザーとは、その月に1回以上Rabiboシステムにアクセスしたユーザー数です。

特徴:

 • 導入が簡単

1)RabiboをMicrosoft Teamsに連携。2)タブレットを設置して、受付画面を表示して入口に設置。これだけで基本的な準備は完了です。

 • 受付システムに表示される情報は常に最新

受付システムに表示するユーザー情報は、Teamsのユーザー情報を利用するため、常に最新の情報が表示され続けます。

 • 費用対効果

Rabiboにアクセスした分だけしか掛かりません。受付に名前が表示されるだけで。Rabiboを使わない人の分は料金が発生しません。

Rabiboの詳細および無料アカウントの作成は以下のページをご覧ください。

https://www.abcd-p.com/home/rabibo/

Keupayaan tambahan
Apabila tambahan ini digunakan, ia
 • Boleh menghantar data melalui Internet
 • Tambahan ini boleh mengakses maklumat peribadi pada mesej aktif, seperti nombor telefon, alamat pos, atau URL. Tambahan mungkin menghantar data ini ke perkhidmatan pihak ketiga. Item lain dalam peti mel anda tidak boleh dibaca atau diubah suai.
 • Sekilas pandang
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40444.8177c958-68a9-4210-9ca5-329c35fa779d.2bc81cce-cae5-4fa2-853f-a6b1c7bbbfed.639ee413-93ea-47ef-b0bc-27286ebbdeae.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48209.8177c958-68a9-4210-9ca5-329c35fa779d.2bc81cce-cae5-4fa2-853f-a6b1c7bbbfed.0ef7ec61-11ad-4218-ba44-9ee09d17c449.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58656.8177c958-68a9-4210-9ca5-329c35fa779d.2bc81cce-cae5-4fa2-853f-a6b1c7bbbfed.48f3e0bd-825f-42b5-ae7c-28e64947e47b.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63529.8177c958-68a9-4210-9ca5-329c35fa779d.2bc81cce-cae5-4fa2-853f-a6b1c7bbbfed.73478dbd-f590-46b6-a831-cba3c480572e.png