Nexticy - collect data from your forms

Poem LLC

Exports data from your Nexticy forms into Excel spreadsheet.

Nexticy add-in is an application for Microsoft Excel that enlarges capabilities of work with responses from your Nexticy forms. It offers integration of collected data with Microsoft Power BI to visualize it for deeper understanding.

Funksjoner for tillegget
Når dette tilleggsprogrammet brukes, kan det gjøre følgende:
  • lese og gjøre endringer i dokumentet ditt
  • sende data over Internett
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21189.12437f9a-555e-4111-a40f-0bb02b74631a.7e8784b2-7565-4410-84bc-fd36ad463f89.3386de44-dfcb-4b64-9559-6cd6f81ff15d.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21189.12437f9a-555e-4111-a40f-0bb02b74631a.7e8784b2-7565-4410-84bc-fd36ad463f89.3386de44-dfcb-4b64-9559-6cd6f81ff15d.png