https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9427.a6eaa8f8-8441-4e98-b51b-7cdc68b3ad70.1e0bd518-ace3-4c76-a4e1-5bec9f355e89.eb2dcf06-11b7-4c0c-873b-df18bf95b4fa.png

Money in Excel

Microsoft Corporation

Seamlessly connect your financial accounts to Excel to view and manage your finances in one place.

To begin using Money in Excel, you must first download the template from https://templates.office.com/en-us/money-in-excel-tm77948210.

For help getting started, visit https://support.microsoft.com/en-us/office/get-started-with-money-in-excel-2826dd8d-5870-4986-9536-1a2e71a0b878.

Funksjoner for tillegget
Når dette tilleggsprogrammet brukes, kan det gjøre følgende:
  • lese og gjøre endringer i dokumentet ditt
  • sende data over Internett
  • Rask oversikt
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42695.a6eaa8f8-8441-4e98-b51b-7cdc68b3ad70.1e0bd518-ace3-4c76-a4e1-5bec9f355e89.430263b3-15b6-4701-bbce-b5e378f665c0.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10253.a6eaa8f8-8441-4e98-b51b-7cdc68b3ad70.1e0bd518-ace3-4c76-a4e1-5bec9f355e89.293c2adb-2400-4adb-8f32-69a54f71e638.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11565.a6eaa8f8-8441-4e98-b51b-7cdc68b3ad70.1e0bd518-ace3-4c76-a4e1-5bec9f355e89.1f58085c-0167-4077-871c-267bdf7c126a.png