https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51086.ae8f6c8f-e7c7-4381-8831-7712a3cb18ca.dfa8ec0b-b708-4805-a56f-c6c82d96bf0e.7b662018-3b4c-4a49-ac32-13d868b60e7f.png

TeaMeBot

株式会社キャリアデベロップメント・アンド・クリエイション

TeaMeBotからTeaMeアプリへシームレスにログインできます。また、Botへ通知が届きます。なお、TeaMeアプリは企業向けの有料サービスです。ご利用には当社との利用契約が必要です。

TeaMeBotは、株式会社キャリアデベロップメント・アンド・クリエイションが提供する「TeaMeアプリ」と連携する bot です。

「TeaMeアプリ」は株式会社キャリアデベロップメント・アンド・クリエイションが提供する企業向けの有料サービスです。ご利用には当社との利用契約が必要です。

「TeaMeアプリ」は、ヒトの成長を促すフィードバックコミュニケーションツールです。

このTeaMeBotでは次ようなことができます。

- チームのメンバーの1人が、そのチームへTeaMeBotをインストールし、「registerMembers」 コマンドを実行すると、そのチームに属する全てのメンバーの画面にTeaMeBotが表示されて、使えるようになります。

- TeaMeBotへ「login」とメッセージを送ると、TeaMeアプリへシームレスにログインできるボタンが返ってきます。そのボタンを押すとブラウザー画面よりTeeMeアプリのあなたのアカウントのトップ画面が表示されます。

- TeaMeアプリからあなたへの通知がTeaMeBotへ通知されます。あなたは、Microsoft TeamsのTeaMeBotのチャットからこの通知を確認することができます。TeaMeアプリの設定にて、あなたが受け取る通知の内容・タイミングを指定できます。通知はTeaMeアプリより自動的に送信されます。

Funksjoner for tillegget
Når dette tilleggsprogrammet brukes, kan det gjøre følgende:
  • sende data over Internett
  • Dette tillegget får tilgang til personlige opplysninger i den aktive meldingen, for eksempel telefonnumre, postadresser eller nettadresser. Tillegget kan komme til å sende disse dataene til en tredjepartstjeneste. Andre elementer i postboksen din kan ikke leses eller endres.
  • Rask oversikt
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24509.ae8f6c8f-e7c7-4381-8831-7712a3cb18ca.dfa8ec0b-b708-4805-a56f-c6c82d96bf0e.3bd4cca6-7730-4c5e-8fb4-dfa5a8dc90d7.png