https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39643.8fcc75f8-6cdb-46ad-804e-c0230dd0e940.2a7fef63-7173-4f38-806e-03b6d6bb8e5a.2357d3e2-ff3f-43e2-aee7-fe1c7a1d4ffc

Agenda - få struktur på møter og beslutninger

av Enable 365

Free trial badge

Gjør organisasjonen mer effektiv med full kontroll på møter: saker, beslutninger og møtereferater.

This application is available only in Norwegian.

Med Microsoft Teams-appen Agenda har du støtte til hele prosessen fra planlegging, gjennomføring og oppfølging etter møter.

Reduser tid på unødvendig arbeid ved å lage egne maler for møtene og få generert referater automatisk som .pdf. Disse kan deles og/eller lagres i Teams eller et intranett i SharePoint.

Agenda gjør det enkelt å gjennomføre ulike typer møter med sakslister, vedlegg, deltakere, og ikke minst oppgavehåndtering.

Her kan du enkelt lage dine egne maler for ulike møtetyper, noe som gjør at du kan spare mye tid og arbeid i planleggingen.

Agenda er også et verktøy for å begrense tid på etterarbeid. Derfor er det lagt inn en knapp for å generere referatet som PDF. Referatet sendes til et sted som du har forhåndsvalg, f.eks. en mappe på intranettet. Den samme muligheten gjelder også for (møte?)agenda/tidsplan. På denne måten kan også andre i firmaet holde seg informert om både kommende og ferdige møter.

Alt dette gjør du direkte fra appen i Teamet ditt.


Les under for å lære mer om mulighetene med Agenda!


Få full oversikt

Med Agenda har du til enhver tid oversikt over både planlagte og gjennomført møter. I startbildet kan du både søke og filtrere for å finne igjen møtet du leter etter.


Spar tid med maler for ulike møtetyper

Med Agenda kan du enkelt opprette maler for de ulike møtetypene, inkludert faste saker med ansvarlig for saken.

Du kan også legge inn faste deltakere, enten på alle møter eller pr. møtetype.

Neste gang du planlegger et møte velger du en av malene, angir møtedato og vipps så har du agendaen med tidsplan klar!


Saksvedlegg

Saksvedlegg kan enten lastes opp til en mappe på teamet, eller hvis flere enn teammedlemmene skal kunne lese det, lenkes opp fra et fellesområde på intranett.


Publisere agenda/tidsplan

Er det behov for å holde andre enn teamets medlemmer orientert om møteplanene? Da kan du generere agenda som PDF til et passende sted på intranettet. Her kan du bruke forhåndsvisning og velge hvilke saker og vedlegg som skal være med. Firmalogo plasseres i toppen.


Gjennomføring av møter og håndtering av endringer

Utnevn en møteansvarlig og registrer oppmøte. Skriv referat underveis i rik tekst format.

Ved behov kan det også underveis i møtet lastes opp saksvedlegg.

Sakene kan flyttes oppover/nedover om dere har behov for å raskt endre på planen. Saker kan også flyttes mellom møter. Bruker dere tidsplan vil tiden automatisk korrigeres ved flytting av saker.


Følg opp ubehandlede saker

Det hender at saker tar tid, og må fortsette i neste møte. Da kan man bruke funksjonen "Viderefør sak" som gir mulighet til å velge hvilket møte den skal videreføres til og tar samtidig vare på historikken.


Tildel oppgaver når beslutning er fattet

Nå er det slutt på stresset med å lete etter siste referat for å finne ut om det var noen oppgaver som ble delt ut under forrige møte. Med Agenda kan vi lage Planneroppgaver underveis i møtet og sette på ansvarlig og frist med en gang. Da får den ansvarlige en påminnelse og møteadministrator får en liste å følge opp.


Generer referat og hold full kontroll på oppgavene

Agenda reduserer administrativ etterarbeid til et minimum.

De fleste ønsker nok å se over hva som er skrevet på de ulike sakene, men deretter er det bare å klikke på "Generer Referat". Referat lagres som PDF der man ønsker, enten i teamet for en ekstra godkjenningsrunde eller på et passende sted på intranettet. Her kan du også bruke forhåndsvisning og velge hvilke saker og vedlegg som skal være med. Firmalogo plasseres i toppen.

Oppgavene følges opp under hver sak i Agenda eller i teamets Planner. Har oppgaven en frist vil den ansvarlige få et varsel når det nærmer seg.

Rask oversikt

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24157.8fcc75f8-6cdb-46ad-804e-c0230dd0e940.2a7fef63-7173-4f38-806e-03b6d6bb8e5a.117352e4-9d0f-4a5b-938a-06d2aab31748
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2761.8fcc75f8-6cdb-46ad-804e-c0230dd0e940.2a7fef63-7173-4f38-806e-03b6d6bb8e5a.486e928f-556a-463d-bcd6-3be16f6026a0
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65457.8fcc75f8-6cdb-46ad-804e-c0230dd0e940.d8bf8901-c6d7-4591-ae37-43e608067dd7.77b38aa1-cbf1-4b69-abd7-830df76fc62c
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12729.8fcc75f8-6cdb-46ad-804e-c0230dd0e940.d8bf8901-c6d7-4591-ae37-43e608067dd7.914e27bd-dc54-4275-b05b-79e652a1104a