https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42773.7320c28c-0cb4-43c2-8f4e-2ca97516cd1e.5b12dd5c-5c84-480a-99bc-ab2dd8c89996.cc626da4-b31e-4573-9ac0-32847033d8cb

Direct Banking NL

door IDYN B.V.

Free trial badge
(2 classificaties)

Integreer ABN, Rabo, ING, Triodos, Knab, ASN, SNS etc. met Microsoft Dynamics 365 Business Central

For English see below

Veilig en volledig automatisch uw bankzaken regelen binnen Microsoft Dynamics 365 Business Central? Vanaf nu kan dit met Direct Banking van idyn.

Normaliter omvat het werken met bankbestanden vrij veel handmatige handelingen binnen zowel Dynamics 365 Business Central, als binnen uw internetbankieren-omgeving. Direct Banking automatiseert deze stappen, zodat u veilig en efficiënt al uw bankzaken direct binnen Business Central regelt. Geen bestanden meer downloaden. Geen handmatige uploads. Geen gedoe meer!


Direct Banking werkt samen met een gecertificeerde PSD2 provider: Ponto, onderdeel van de Isabel Group. Dit betekent dat de informatie-uitwisseling aan de hoogste Europese veiligheidsstandaarden voldoet. Op dit moment zijn de volgende banken al aangesloten voor implementatie met Direct Banking:

 • ABN-AMRO
 • Rabobank
 • ING
 • Triodos
 • Knab
 • ASN Bank
 • SNS Bank
 • RegioBank
 • Bunq

Deze lijst zal verder uitgebreid worden. Ook tal van buitenlandse banken zijn aangesloten.


Voordelen

 • Direct Banking integreert de grootste Nederlandse banken met uw Business Central omgeving.
 • Uw banksaldo en banktransacties live gesynchroniseerd met Business Central.
 • Betaalopdrachten worden direct vanuit Business Central klaargezet in Ponto.
 • Direct Banking werkt volledig samen met de NL-lokalisatie (Telebankieren module).
 • Geen noodzaak meer om voor operationele zaken in te loggen in internetbankieren.
 • Eenvoudig en snel te installeren en te implementeren.


Functionaliteiten

 • Banksaldo’s altijd up to date binnen Business Central.
 • Automatische import van dagafschriften.
 • Export van betaalbestanden direct vanuit Business Central naar het Ponto platform.
 • Direct bankrekeningen toevoegen aan klanten en/of leveranciers vanuit het bankboek.
 • Ondersteuning van G-rekeningen (geblokkeerde rekeningen) voor leveranciersbetalingen.


Voor meer informatie, demo’s of een offerte neem contact op met uw partner of mail naar sales@idyn.nl.


Ondersteunde edities

Essential en Premium edities van Business Central.


Ondersteunde talen

Deze app is verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.


Ondersteunde landen

Nederland

Voor meer informatie over deze applicatie, ga naar https://www.idyn.nl/direct-banking.
Meer informatie over de bankverbinding via Ponto vindt u hier: https://myponto.com/nl/


Looking to handle your banking processes safely and fully automated within Microsoft Dynamics 365 Business Central? Choose Direct Banking, by idyn.

Generally, working with bank files involves many manual actions within both Dynamics 365 Business Central and your internet banking environment. Direct Banking automates these steps, allowing the user to handle all banking processes safely and efficiently directly within Business Central. No more downloading files. No manual uploads. No more hassle!


Direct Banking is developed in cooperation with certified PSD2 provider Ponto, part of the Isabel Group, allowing the exchange of information to meet the highest European security standards.

Advantages

 • Direct Banking integrates the largest Dutch and Belgium banks with your Business Central environment.
 • Your bank balance and transactions are imported and synchronized with Business Central.
 • Payment orders are submitted from Business Central to Ponto for approval.
 • Direct Banking works with the Dutch Telebanking solution.
 • Eliminates the need to log on to your online banking platform.
 • Easy and quick to install and implement.


Functionalities

 • Bank balances are always up to date within Business Central.
 • Automatic import of daily statements.
 • Export of payment files directly from Business Central to the Ponto platform.
 • Directly add bank accounts to customers and/or suppliers from the bank book.
 • Support for G-accounts (blocked accounts) for supplier payments.


For more information contact your partner or email sales@idyn.nl,
Visit https://www.idyn.nl/direct-banking for more details.

Een overzicht

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44579.7320c28c-0cb4-43c2-8f4e-2ca97516cd1e.71998482-0f6c-4844-a27b-c78e0e9921e1.6ae088ce-01f7-42ab-b707-aa420a7da8f0
/staticstorage/b883092/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.29904.7320c28c-0cb4-43c2-8f4e-2ca97516cd1e.fd48742e-1c71-4a1b-a120-1eb9da988a23.2f1cb77a-aeba-4e73-8cd7-d61cc9944de5
/staticstorage/b883092/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52588.7320c28c-0cb4-43c2-8f4e-2ca97516cd1e.fd48742e-1c71-4a1b-a120-1eb9da988a23.b69c161d-f563-4563-90e3-c2e9782c7abc
/staticstorage/b883092/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64569.7320c28c-0cb4-43c2-8f4e-2ca97516cd1e.5b12dd5c-5c84-480a-99bc-ab2dd8c89996.2a36da2c-d591-4f7a-bd9a-ab8c563622f8
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11105.7320c28c-0cb4-43c2-8f4e-2ca97516cd1e.5b12dd5c-5c84-480a-99bc-ab2dd8c89996.a39eb82a-d234-494d-a359-f99e8a793269
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36746.7320c28c-0cb4-43c2-8f4e-2ca97516cd1e.5b12dd5c-5c84-480a-99bc-ab2dd8c89996.39587dc1-3e2c-4500-96e3-1807addeb16f