https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48744.6a0baef4-cb91-4815-b1e7-2f2a6feae6bf.d631aef4-1810-410f-b44f-c221d4deb4b6.9b20f961-d35f-4bc1-8cbd-314353b32447

Polish Language for Poland

IT.integro sp. z o.o.

Let your Polish employees use Dynamics 365 Business Central in their native language

Polish Language for Poland enables Microsoft Dynamics 365 Business Central users to work in the Polish language. When executing processes and performing their task, users can easily switch the UI, tooltips and commands between language versions.
  • easy installation
  • handy language switch
  • all commands and menus available in the Polish language
Polish Language for Poland umożliwia użytkownikom Microsoft Dynamics 365 Business Central pracę w języku polskim. Wykonując procesy i zadania, użytkownicy mogą sprawnie przełączać interfejs, podpowiedzi i polecenia pomiędzy językami.
  • prosta instalacja
  • sprawne przełączanie języków
  • wszystkie polecenia i menu dostępne w języku polskim

Supported Editions

This app supports both the Essential and Premium edition of Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Supported Countries

All countries and regions where Microsoft Dynamics 365 Business Central is available

Supported Languages

Polish (Poland)

Błyskawicznie
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65183.6a0baef4-cb91-4815-b1e7-2f2a6feae6bf.76ab9513-472b-47af-b152-ed7bdc6a79ab.8b37947d-093a-4839-bfc3-b9298688c3b0
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63839.6a0baef4-cb91-4815-b1e7-2f2a6feae6bf.76ab9513-472b-47af-b152-ed7bdc6a79ab.8aa9adf7-9fa6-4c42-95fa-6cb0aa991f32
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43345.6a0baef4-cb91-4815-b1e7-2f2a6feae6bf.76ab9513-472b-47af-b152-ed7bdc6a79ab.065333be-2f7f-4712-bb6b-b02b597e4e81