https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48237.19d1bd6a-9d62-497a-9418-a5027e36aa13.674cc665-b0fd-4782-ba73-36706eddee01.6e1155d9-6a72-4301-a674-5a08f355ac26.png

8x8 Work for Office 365

firmy 8x8

(8 oceny)

Enables 8x8 users to create 8x8 Work Meetings from within Outlook clients.

An 8x8 licensed account is needed in order to use the add-in. Please go to www.8x8.com for details.

Manage 8x8 Work Meetings easily from the Outlook environments. Features:

  • Enrich your Outlook appointment by adding an 8x8 Meeting
  • One click Join of an 8x8 Meeting.

Możliwości aplikacji

Gdy ta aplikacja jest używana,
  • Może wysyłać dane przez Internet
  • Ta aplikacja może odczytywać i modyfikować zawartość dowolnego elementu w skrzynce pocztowej oraz tworzyć nowe elementy. Ma dostęp do informacji osobistych — takich jak treść, temat, nadawca, adresaci i załączniki — każdej wiadomości i każdego elementu kalendarza. Może wysyłać te dane do usługi zewnętrznej.

W skrócie

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.50668.19d1bd6a-9d62-497a-9418-a5027e36aa13.674cc665-b0fd-4782-ba73-36706eddee01.7ada0829-a144-4aa2-b795-1277860ccdce.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.50668.19d1bd6a-9d62-497a-9418-a5027e36aa13.674cc665-b0fd-4782-ba73-36706eddee01.7ada0829-a144-4aa2-b795-1277860ccdce.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48131.19d1bd6a-9d62-497a-9418-a5027e36aa13.674cc665-b0fd-4782-ba73-36706eddee01.05a67a3a-1842-4447-acec-2d95bf867fad.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19852.19d1bd6a-9d62-497a-9418-a5027e36aa13.674cc665-b0fd-4782-ba73-36706eddee01.e24dbb52-c4a5-44f4-921b-dee0d409d908.png