https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49802.98856d4c-fd89-4c09-9a26-07a85e35834b.1b88cbef-53f2-4465-9e6d-e932b3bca09c.9e0316b5-9130-4136-ab19-4db138e62409.png

Org@Work Outlook Add-in

LUNDANO

Org@Work

Check in Outlook Scheduling Assistant the participants status (working on site or remotely) and save time by identifying immediately the adapted meeting room!

To start using Org@Work, your organisation needs to have a subscription agreement with us. In order to move forward please reach us at contact@lundano.com

Możliwości dodatku

Gdy ten dodatek jest używany:
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Ten dodatek ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak treść, temat, nadawca, adresaci i załączniki, oraz może modyfikować te informacje. Może też wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.

Błyskawicznie

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49043.98856d4c-fd89-4c09-9a26-07a85e35834b.1b88cbef-53f2-4465-9e6d-e932b3bca09c.e7d27c22-87e7-4729-a5ad-50582956d62d.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32026.98856d4c-fd89-4c09-9a26-07a85e35834b.1b88cbef-53f2-4465-9e6d-e932b3bc