https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.50370.06cb7083-e5e0-4d46-b065-e424c454f86a.ccf7c1b8-89e9-4071-84ef-d31c61333f2c.dc70b34d-8abe-4f22-9d12-8cee250034ed.png

Agrippa Improvements for Microsoft Teams

firmy Agrippa Solutions AS..

Agrippa Improvements for Microsoft Teams is a tool that makes you collaborate efficiently

Interact directly with Agrippa Improvements, from Microsoft Teams. The tool allows you to boost your company´s efficiency and productivity. Agrippa Improvements for Microsoft Teams makes it easier and faster to follow updates on activities and issues. This by reducing the number of emails and help you focus on where to act.

With Agrippa Improvements for Teams you can:

- Create support tickets with Agrippa Solutions.

- Get notification on updates of issues and ongoing activities.

In order to use this app. Users must have an active account, please contact our support team for more details (support@agrippa.no).

Możliwości aplikacji

Gdy ta aplikacja jest używana,
  • Może wysyłać dane przez Internet
  • Ta aplikacja ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak numery telefonów, adresy pocztowe czy adresy URL. Aplikacja może wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.

W skrócie

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24545.06cb7083-e5e0-4d46-b065-e424c454f86a.ccf7c1b8-89e9-4071-84ef-d31c61333f2c.e24e0c91-f55a-4fa8-9084-ecfdedd74889.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52618.06cb7083-e5e0-4d46-b065-e424c454f86a.ccf7c1b8-89e9-4071-84ef-d31c61333f2c.941fb13d-b46d-47fa-99e3-f61ae41fe2f3.png