https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61711.6b8dfe70-d14c-4e64-9c9e-1fe91a800b87.db708f39-06f8-4bc5-9995-6f57848035f1.224335c9-9304-4a38-8921-2b113aaf993f.png

SchedulingKit

firmy ZTABS (PRIVATE) LIMITED

Our app helps users to share meeting links and they can ask FAQS to our AI Bot.

In order to user this app you need to have an active account on https://app.schedulingkit.com. When you are successfully logged in , You can create event types (One-on-One , Group , Collective , Round Robin or On-Behalf)by submitting create form . Through this app you can share your event type meeting links and you chat with our AI Bot for FAQ's. You can also share meeting links to your Scheduling Kit Application contact list . For further help you can ask any questions on https://schedulingkit.com/contact-us .

Możliwości aplikacji

Gdy ta aplikacja jest używana,
  • Może wysyłać dane przez Internet
  • Ta aplikacja ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak numery telefonów, adresy pocztowe czy adresy URL. Aplikacja może wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.

W skrócie

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43307.6b8dfe70-d14c-4e64-9c9e-1fe91a800b87.db708f39-06f8-4bc5-9995-6f57848035f1.fc5d9e01-db6c-4ac3-9c28-ce1554a1be66.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19554.6b8dfe70-d14c-4e64-9c9e-1fe91a800b87.db708f39-06f8-4bc5-9995-6f57848035f1.b8df6903-eb6e-4870-a448-cc11e7ff57e2.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23774.6b8dfe70-d14c-4e64-9c9e-1fe91a800b87.db708f39-06f8-4bc5-9995-6f57848035f1.c838e479-cac5-4410-9ac4-c5df766bd7fe.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32694.6b8dfe70-d14c-4e64-9c9e-1fe91a800b87.db708f39-06f8-4bc5-9995-6f57848035f1.befa272b-3430-4e8f-af7f-f945f47b5fdf.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24083.6b8dfe70-d14c-4e64-9c9e-1fe91a800b87.db708f39-06f8-4bc5-9995-6f57848035f1.634c77c4-64d3-4bd7-88be-576f6ecd9041.png