https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36604.f8330706-47c1-46ac-976b-9770a281400a.3a5aca1f-08cc-4ca2-b45a-c35d9bb1757c.a0c9b73e-b072-43a1-b12f-ef574e0ac35e.png

CultureMonkey

firmy CultureMonkey Private Limited

(1 oceny)

Improve work culture through employee feedback and turn insights into action.

CultureMonkey is a new age full stack people & culture platform that helps companies to seamlessly collect employee feedback, effectively analyze data and swiftly take actions to improve employee engagement, retention, DEI indicators, manager effectiveness and much more.

Install CultureMonkey Bot in Microsoft Teams to send newly launched surveys and reminders seamlessly. Reach your employees where they are and improve survey participation rates like never before.

Note: To use the CultureMonkey Bot on Microsoft Teams, you must be an existing CultureMonkey customer. If you are interested in becoming a customer, talk to one of our culture experts – https://www.culturemonkey.io/employee-engagement-survey/

Możliwości aplikacji

Gdy ta aplikacja jest używana,
  • Może wysyłać dane przez Internet
  • Ta aplikacja ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak numery telefonów, adresy pocztowe czy adresy URL. Aplikacja może wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.

W skrócie

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26668.f8330706-47c1-46ac-976b-9770a281400a.3a5aca1f-08cc-4ca2-b45a-c35d9bb1757c.e82d3f52-2929-4d73-a0cc-998c20d034bc.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30984.f8330706-47c1-46ac-976b-9770a281400a.3a5aca1f-08cc-4ca2-b45a-c35d9bb1757c.3d6ca35f-3c36-4776-9847-6789fe0cdf6e.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2269.f8330706-47c1-46ac-976b-9770a281400a.3a5aca1f-08cc-4ca2-b45a-c35d9bb1757c.e2e6bf1f-5b1d-4072-9e48-06444a541a90.png