https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46977.a50e4e24-9dea-4851-89a3-56eb1d618231.c18af731-c599-462a-830b-8a919b883ca6.9086113d-10af-4f20-85c1-361593a77b87.png

Pixel Art

firmy Digital Inspiration

Create stunning pixel art with Microsoft Excel

Create stunning pixel art using Microsoft Excel by uploading an image, and watch your image is magically transformed into a grid of colored pixels within your spreadsheet.

Możliwości aplikacji

Gdy ta aplikacja jest używana,
  • Może odczytywać i wprowadzać zmiany w dokumencie
  • Może wysyłać dane przez Internet

W skrócie

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19992.a50e4e24-9dea-4851-89a3-56eb1d618231.c18af731-c599-462a-830b-8a919b883ca6.be2c7d1c-a3cf-423b-a198-365b60487971.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7717.a50e4e24-9dea-4851-89a3-56eb1d618231.c18af731-c599-462a-830b-8a919b883ca6.f68ffe78-c506-4d1c-b40b-ef954afd5800.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40897.a50e4e24-9dea-4851-89a3-56eb1d618231.c18af731-c599-462a-830b-8a919b883ca6.358ff5fe-efa9-4d6f-8ab9-ea31923ea54b.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42720.a50e4e24-9dea-4851-89a3-56eb1d618231.c18af731-c599-462a-830b-8a919b883ca6.5f17965a-afa2-4915-bc81-1cbafe4c813f.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.28650.a50e4e24-9dea-4851-89a3-56eb1d618231.c18af731-c599-462a-830b-8a919b883ca6.2abf1bc6-13f2-4e2b-9441-0b2a2e56be87.png