https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51375.285d9d27-6db6-4c38-b3ae-a013105f9cb4.268fe575-30a4-4d37-9048-b23f19175541.c038bd0c-aad9-4b73-8a8e-0bffd48738c6.png

Emojis

UpdateStar GmbH

Add emoji to emails

Adds an emoji task pane to Outlook (desktop and web) using the awesome EmojiOne emoji set. Features:

* History

* Categories

* Select preferred skin tone

* Search based on names and keywords

* Works for HTML and text only emails

Works only with Exchange, Office 365, or Outlook.com accounts, not IMAP or POP accounts. This is a limitation of Outlook add-ins in general. If you have both types of accounts, you can start writing an email using the Exchange-based account to get access to the add-in, then before sending switch to the IMAP/POP account using the "From:" dropdown.

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Ten dodatek ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak treść, temat, nadawca, adresaci i załączniki, oraz może modyfikować te informacje. Może też wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.
  • Błyskawicznie
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49188.285d9d27-6db6-4c38-b3ae-a013105f9cb4.268fe575-30a4-4d37-9048-b23f19175541.7335cf9b-610b-431d-bfce-971978e0b82a.png