https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46874.37ea8e43-6d69-48a4-a8da-47580dfe55b5.cf90a1b2-49f6-4c7d-9984-f3d287b579c2.4adf6cdc-92cc-4260-bdb3-cca09c2ea124.png

MeisterTask - Task Management for Teams

MeisterLabs GmbH

Reach inbox zero fast and with ease with MeisterTask for Outlook!

Across the world, teams use MeisterTask to organize and manage tasks in a beautifully designed, customizable environment that adapts to their individual needs. Kanban-style project boards allow teams to create streamlined, automated workflows and get more done together.

Learn more at https://www.meistertask.com/

With MeisterTask for Outlook you can turn emails into tasks and automatically insert them in the project and section of your choice!

Note: This add-in requires a MeisterTask account. MeisterTask offers a free "Basic" plan with unlimited tasks and collaborators.

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Ten dodatek ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak nazwy nadawców i adresatów, adresy e-mail, treść wiadomości i informacje o załącznikach. Może on wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.
  • Błyskawicznie
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18040.37ea8e43-6d69-48a4-a8da-47580dfe55b5.cf90a1b2-49f6-4c7d-9984-f3d287b579c2.2395882c-d3b4-446e-b22b-27668b35c19a.png
    /images/videoOverlay.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18040.37ea8e43-6d69-48a4-a8da-47580dfe55b5.cf90a1b2-49f6-4c7d-9984-f3d287b579c2.2395882c-d3b4-446e-b22b-27668b35c19a.png