https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40217.741f2d7d-37c6-4ed8-a404-5556b9fb0c80.3295e6bc-88aa-40c7-8bbf-e0c293d8d57b.910e7ea5-6cf9-40a0-9b00-dd31523bfcd0.png

MailChimp

Microsoft Teams Ecosystem

Manage contacts and send email messages to subscribers.

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. The MailChimp connector sends notifications about your email marketing campaigns. Mailchimp allows you to manage contacts and send email messages to subscribers.

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Ten dodatek ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak numery telefonów, adresy pocztowe czy adresy URL. Może on wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.
  • Błyskawicznie
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32856.741f2d7d-37c6-4ed8-a404-5556b9fb0c80.3295e6bc-88aa-40c7-8bbf-e0c293d8d57b.a3e84753-af34-42a9-9472-0a1aaa868b9a.png