https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.50785.468d81d5-0c72-4dab-8238-56ff1050f240.22443faa-7e58-45ba-850b-1ca0cdf4a7af.1ca492c7-5f9f-4d4b-9083-d0f1d0d96afa.png

CheckMarket

Microsoft Teams Ecosystem

Conduct customer surveys.

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. The CheckMarket connector sends notifications about responses to your surveys.

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Ten dodatek ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak numery telefonów, adresy pocztowe czy adresy URL. Może on wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.
  • Błyskawicznie
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63432.468d81d5-0c72-4dab-8238-56ff1050f240.22443faa-7e58-45ba-850b-1ca0cdf4a7af.2bb8f7a2-1972-42f7-822d-e1a1bb21f3a2.png