https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26328.05fda038-1351-47f5-9a62-1faa427142ab.9af37a83-bd32-44d2-9d26-73d8d478fc1b.412c0553-5242-4dea-bbb9-7cec3a7dd897.png

Sentry (Legacy)

Microsoft Teams Ecosystem

Capture and aggregate exceptions in code.

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. The Sentry connector sends notifications about exceptions in your applications. Sentry allows you to capture and aggregate exceptions in code.

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Ten dodatek ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak numery telefonów, adresy pocztowe czy adresy URL. Może on wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.
  • Błyskawicznie
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25045.05fda038-1351-47f5-9a62-1faa427142ab.d902e8ac-307a-4a8c-9127-9a807911bbfc.41676bc9-b1f6-4122-8bf5-8ca3b555e0be.png