https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5655.7e4cab32-6ce7-4a2f-a5c1-18882cd09855.702260f4-b8de-4f26-ac91-feaa9392b178.92a302b7-5760-4546-b5b5-811a7c3c2b7d.png

CircleCI

Microsoft Teams Ecosystem

Build, test, and deploy software continuously.

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. The CircleCI connector sends notifications about build details for your projects.

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Ten dodatek ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak numery telefonów, adresy pocztowe czy adresy URL. Może on wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.
  • Błyskawicznie
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23858.7e4cab32-6ce7-4a2f-a5c1-18882cd09855.702260f4-b8de-4f26-ac91-feaa9392b178.92cb0913-1ce1-40ec-a7dd-b500104b5d9f.png