https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58491.8000719c-6673-4afb-8304-88f21695ef67.229a91cb-cabb-430a-a6cb-750fd12424e5.8602f301-6b97-48c6-8596-695627cc5c87.png

StatusPage.io

Microsoft Teams Ecosystem

Track and communicate about downtime issues with your customers.

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. The StatusPage connector helps you track and communicate about downtime issues with your customers.

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Ten dodatek ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak numery telefonów, adresy pocztowe czy adresy URL. Może on wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.
  • Błyskawicznie
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49324.8000719c-6673-4afb-8304-88f21695ef67.f601fcfe-68c0-458d-8fc8-32328f04f5b7.31a97598-e0ca-4d3a-b195-fda32bbb1479.png