https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36069.a097ac88-73af-4dbd-ba86-d461aef75890.62058cab-d5c5-4a13-8e57-e844eeb9b4ca.c3fc4d2a-239d-4976-ae07-523a74fd3847.png

Rollbar

Microsoft Teams Ecosystem

Full-stack error monitoring for developers

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. The Rollbar connector sends notifications about errors and exceptions in your applications.

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Ten dodatek ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak numery telefonów, adresy pocztowe czy adresy URL. Może on wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.
  • Błyskawicznie
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9441.a097ac88-73af-4dbd-ba86-d461aef75890.62058cab-d5c5-4a13-8e57-e844eeb9b4ca.8bff58ec-83a0-4744-ab12-e85d092ffb39.png