https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61591.e6128852-344f-473d-afd6-3adf3826f8df.01499a40-fee6-4868-a4e7-a2e31b856bd6.72927c38-e765-4459-bab6-f3ce7d5f828b.png

Cloud 66

Microsoft Teams Ecosystem

Build, deploy, and manage applications.

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. The Cloud 66 connector sends notifications about activities related to your applications.

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Ten dodatek ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak numery telefonów, adresy pocztowe czy adresy URL. Może on wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.
  • Błyskawicznie
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30672.e6128852-344f-473d-afd6-3adf3826f8df.01499a40-fee6-4868-a4e7-a2e31b856bd6.8a1f7a1c-644b-4f0f-9f55-f2d4b3d0eaf5.png