https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60790.e1912653-be0a-4dd9-969e-342a54ceefb1.c1c57650-1eb0-4896-92f2-3d10e664411a.74b07bbc-b6c7-478a-a6a9-833bdcdc8981.png

PracticePanther

PracticePanther

Add emails, attachments, tasks, and time entries to new or existing contacts in PracticePanther

You can now work faster and get more done in less time by using the dedicated Outlook add-on for PracticePanther. Add new contacts, link existing contacts, save emails, bill for your time, and much more - all from within Outlook! A PracticePanther account is required. If you don't have one you can sign-up for a free trial of our software.

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Ten dodatek może odczytywać i modyfikować zawartość dowolnego elementu w skrzynce pocztowej oraz tworzyć nowe elementy. Ma dostęp do informacji osobistych — takich jak treść, temat, nadawca, adresaci i załączniki — każdej wiadomości i każdego elementu kalendarza. Może wysyłać te dane do usługi zewnętrznej.
  • Błyskawicznie
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26139.e1912653-be0a-4dd9-969e-342a54ceefb1.c1c57650-1eb0-4896-92f2-3d10e664411a.71aac2e5-300c-4039-9c52-227d6b5d1119.jpeg
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40901.e1912653-be0a-4dd9-969e-342a54ceefb1.c1c57650-1eb0-4896-92f2-3d10e664411a.f987a6b6-4532-47f7-947d-a0e58c5864d6.jpeg
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20603.e1912653-be0a-4dd9-969e-342a54ceefb1.c1c57650-1eb0-4896-92f2-3d10e664411a.dcb524ef-817b-4416-9a7e-9728d969ebc4.jpeg