https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8570.906bb9d6-68a4-4ddc-af2d-d5a39b73dbe2.e9e1b93c-0741-4821-bafa-fa76ed6fe5c1.2756587f-03c1-463e-94c6-331b297634ea.png

RetMig & Kommaforslag

GrammarSoft ApS

RetMig er en avanceret stave- og grammatikkontrol for dansk, mens Kommaforslag retter kommafejl.

RetMig er en avanceret stave- og grammatikkontrol for dansk. RetMig hjælper dig med at fange og fjerne sproglige fejl i dine tekster. Og ikke kun de almindelige stave- og slåfejl, men også grammatiske fejl og fejl, hvor det forkerte ord findes i ordbogen, men bare er forkert i konteksten. Programmet skelner mellem over 40 forskellige grammatiske fejltyper og kan derfor tilbyde forklaringer og eksempler specifikt for de enkelte fejl.

I modsætning til mange andre stavekontroller ser RetMig på hele sætningen, og ikke kun på eet ord ad gangen. Dette medfører en bedre prioritering af rettelsesforslagene, ud fra hvad der giver mening i sammenhængen, og det øverste forslag vil meget ofte være det rigtige. Desuden bliver ukendte ord analyseret, før de stemples som fejl, og programmet kan således "forstå" navne og sammensatte ord, som den aldrig har set før.

Kommaforslag hjælper dig med at sætte komma - dvs. tilføjer manglende kommaer og fjerner eller flytter forkerte kommaer. Desuden skelner programmet mellem over 30 forskellige fejltyper og kan derfor tilbyde forklaringer og eksempler for hvert af de ændrede kommaer.

Der skelnes mellem obligatoriske og valgfrie kommaer vha. en farvekode, og du kan vælge, om du vil have vist de valgfrie kommaer. Dette gør det også muligt at skelne mellem "Nyt komma" og "Grammatisk komma", hvor førstnævnte udelader startkommaer.

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
  • Odczytywanie i sugerowanie zmian w dokumencie
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Błyskawicznie
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35541.906bb9d6-68a4-4ddc-af2d-d5a39b73dbe2.e9e1b93c-0741-4821-bafa-fa76ed6fe5c1.b4b7d461-1298-4593-9533-5f5ccd086c43.png