https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40088.6cdc2ee7-fb74-4c52-902e-94fb8fa76622.6d90575e-2e45-4a8e-a9cc-8a34448da431.f335ef76-b0e1-4dda-9c2a-84bfc860d3e4.png

Quick Poll by Microsoft Forms

Microsoft Corporation

Easily create a poll, collect votes, and view results within an email.

Microsoft Quick Poll is an Add-in for Outlook users who sign in with a work or school account. With Quick Poll, you can create a real time poll in seconds. In the body of your Outlook email, add questions and options for single or multiple answers. Once you send the message, recipients vote directly in email or click on a handy included link and vote in a browser window. You can then instantly check poll results in the voting card.

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
 • Wysyłanie danych przez Internet
 • Ten dodatek może odczytywać i modyfikować zawartość dowolnego elementu w skrzynce pocztowej oraz tworzyć nowe elementy. Ma dostęp do informacji osobistych — takich jak treść, temat, nadawca, adresaci i załączniki — każdej wiadomości i każdego elementu kalendarza. Może wysyłać te dane do usługi zewnętrznej.
 • Błyskawicznie
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.28557.6cdc2ee7-fb74-4c52-902e-94fb8fa76622.6d90575e-2e45-4a8e-a9cc-8a34448da431.fa7da413-1efb-49bc-a509-d84e0b653876.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43599.6cdc2ee7-fb74-4c52-902e-94fb8fa76622.6d90575e-2e45-4a8e-a9cc-8a34448da431.baa4ac68-959e-4d99-8e00-eea13f9999ed.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23261.6cdc2ee7-fb74-4c52-902e-94fb8fa76622.a482bbea-647c-4350-863c-cf3848875f2c.1f6e0fd1-4943-4721-a97a-7ce79c18f0a2.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30862.6cdc2ee7-fb74-4c52-902e-94fb8fa76622.a482bbea-647c-4350-863c-cf3848875f2c.aee35942-c0ba-40d2-82d0-12e63f9fcd66.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59314.6cdc2ee7-fb74-4c52-902e-94fb8fa76622.a482bbea-647c-4350-863c-cf3848875f2c.ed5ee2d9-81c3-4e45-887d-ad0c9cd1c939.png