https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23049.d7fa0b67-8f38-459e-8de4-1f755a25b2bc.7b45e374-3550-4c2c-8d09-7954c31ca30d.3d7250ee-7dfc-41eb-9231-e6011cd099c5.png

Share Mail via PDF

zeal aps

Easy way to export emails to pdf for sharing or printing

Simply click the add-in button and a selection pane will open, in the selection pane you can export the current email as a pdf. It will open in a new tab (for web) or a new browser window (for iOS, Android, Outlook and Outlook for Mac)

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Ten dodatek ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak nazwy nadawców i adresatów, adresy e-mail, treść wiadomości i informacje o załącznikach. Może on wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.
  • Błyskawicznie
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47446.d7fa0b67-8f38-459e-8de4-1f755a25b2bc.7b45e374-3550-4c2c-8d09-7954c31ca30d.f0dbd099-6eda-4d8d-8068-704aec361c56.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26721.d7fa0b67-8f38-459e-8de4-1f755a25b2bc.7b45e374-3550-4c2c-8d09-7954c31ca30d.9df11b2c-37a3-46ca-8df4-c8aa90e66e06.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33821.d7fa0b67-8f38-459e-8de4-1f755a25b2bc.7b45e374-3550-4c2c-8d09-7954c31ca30d.9ad1ac40-ccab-4194-89a4-b11bbfc9d249.png