https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19342.91168a0a-3f21-4067-a6bb-fe5ec1b1bbc6.58ac8778-3038-417a-9968-5734a2e0b00d.6235482e-ace6-42e5-9d8b-000789aad1c3.png

Customer Insights (Preview)

Microsoft Corporation

Direct access to information you need to better serve your customers.

Customer Insights Teams bot (Preview)

Microsoft Dynamics 365

Direct access to information to better serve your customers

The Customer Insights Teams bot enables teams and people with direct customer contact to quickly look up customer profiles in the Microsoft Teams app in the conversation with a bot.

The Customer Insights Teams bot allows to connect to your Customer Insights instance and can pull up profiles in Microsoft Teams on individual customers when you search for them by name, email address, or another indexed field. The bot presents a customer card for the requested customer with specific details that help to drive business decisions.

In order to use this app, you need to have access to a Customer Insights environment. Learn more.

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Ten dodatek ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak numery telefonów, adresy pocztowe czy adresy URL. Może on wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.
  • Błyskawicznie
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.6372.91168a0a-3f21-4067-a6bb-fe5ec1b1bbc6.0ea7bc1d-3760-4ded-bb89-adbabf498c1b.b0fde033-6be8-4003-8f79-e02494d124d6.png