https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30695.80351b67-71e2-4c84-97e7-6116e47f34c7.896ba0ae-840e-425e-b145-0da63e1b9f24.b4486321-6d18-42a4-a576-b760a14f35ac.png

CI-Signature

ci solution GmbH

Preview for server-side attached Signatures and Disclaimers

Eliminate proliferation in employee e-mail signatures efficiently and permanently

Professional, uniform and CI-compliant e-mail signatures throughout the company

Time and cost savings through central administration and control without access to client PCs

Plan and automate actions (e.g. trade fair dates, product applications) weeks in advance

First-class support: accessible, competent, helpful and fast.

For use our Services are needed: CI-Sign and CI-Disclaimer

Prices and Features: https://cloud.ci-solution.com/product.aspx

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Ten dodatek ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak treść, temat, nadawca, adresaci i załączniki, oraz może modyfikować te informacje. Może też wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.
  • Błyskawicznie
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17745.80351b67-71e2-4c84-97e7-6116e47f34c7.896ba0ae-840e-425e-b145-0da63e1b9f24.5e9ef825-9e8a-4753-a105-4d255c8aa9fb.png