https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38774.01da6012-418b-448d-a638-c40d0982bb48.50ce8200-42a3-43b4-8523-9d45a2cebb19.f5a490a3-c7af-42f1-9df5-26c7baaf89a1.png

ALVAO Service Desk for Outlook

ALVAO s.r.o.

Use ALVAO Service Desk inside the Microsoft Outlook.

The power of the Service Desk always at hand. With this Add-In you can easily see the entire context of the case in the Service Desk. Just select a message and the Add-In will match it to the related request. Quickly find its history, previous communication, and the outcome of a consultation with an expert.


NOTE: In order to use the add-in, users need to have an active ALVAO account with purchased license.If you need help with signing up, please contact us.

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Ten dodatek ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak treść, temat, nadawca, adresaci i załączniki, oraz może modyfikować te informacje. Może też wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.
  • Błyskawicznie
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.29259.01da6012-418b-448d-a638-c40d0982bb48.50ce8200-42a3-43b4-8523-9d45a2cebb19.62e8220c-897e-4e18-ae43-c85a36b17ae8.png