https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30836.59442abe-2f67-4a21-8f0c-b973134d5524.bbc0357b-dba9-46ed-a0d9-6dd044e64f65.4bbc6d0f-a27e-41da-a4c9-e5d658e627cd.png

Package Notifier

QBURST TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

Get notified on package changes in your project

Package Notifier is a tool for developers to keep track of the packages used in their projects through notifications, which contains details of the packages to identify its popularity and worthiness. Currently we support Node.js projects hosted in GitHub and Azure Repos. You must have an active account with GitHub (https://github.com/join) or Azure Repos (https://aex.dev.azure.com/signup) to use this app.

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
 • Wysyłanie danych przez Internet
 • Ten dodatek ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak numery telefonów, adresy pocztowe czy adresy URL. Może on wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.
 • Błyskawicznie
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21905.59442abe-2f67-4a21-8f0c-b973134d5524.bbc0357b-dba9-46ed-a0d9-6dd044e64f65.8f1ae7ce-7a08-4a04-a5a6-faa1e117e9b4.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21905.59442abe-2f67-4a21-8f0c-b973134d5524.bbc0357b-dba9-46ed-a0d9-6dd044e64f65.8f1ae7ce-7a08-4a04-a5a6-faa1e117e9b4.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42387.59442abe-2f67-4a21-8f0c-b973134d5524.bbc0357b-dba9-46ed-a0d9-6dd044e64f65.d5b2846f-4bbc-4826-9d84-6f5d79e0a760.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59405.59442abe-2f67-4a21-8f0c-b973134d5524.bbc0357b-dba9-46ed-a0d9-6dd044e64f65.3f7f2fa8-ee4a-4ca3-9521-143b5b39110f.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43352.59442abe-2f67-4a21-8f0c-b973134d5524.bbc0357b-dba9-46ed-a0d9-6dd044e64f65.b2bd03ee-a516-46cd-a2b0-186987b3494e.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13395.59442abe-2f67-4a21-8f0c-b973134d5524.bbc0357b-dba9-46ed-a0d9-6dd044e64f65.b7ee7dc5-e341-4ba6-93d7-a4456bed19cd.png