https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51717.650822e9-49f8-4419-a5ee-a66138caebec.15ed7394-7148-46ad-8df1-85ef07880e8e.835b9239-b5aa-45ee-8690-402bd5ef5644.png

Meetings for embedADAPT - Staging

ADAPT By Design, Australia

Add meetings to the embedADAPT platform when creating them through Outlook

Easily integrate your Outlook meetings with the embedADAPT platform. This add-in allows you to create meetings on the embedADAPT platform from meetings you've already created on Outlook, as well as being able to easily insert links to your embedADAPT meetings into your Outlook event.

It is a requirement of this add-in to be a member of an organisation with an embedADAPT platform subscription.

To learn more about the embedADAPT platform, please visit https://www.adaptbydesign.com.au/contact-us/

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Ten dodatek ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak treść, temat, nadawca, adresaci i załączniki, oraz może modyfikować te informacje. Może też wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.
  • Błyskawicznie
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53008.650822e9-49f8-4419-a5ee-a66138caebec.15ed7394-7148-46ad-8df1-85ef07880e8e.944154e4-d8a1-48c6-ad50-9899675a792b.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2916.650822e9-49f8-4419-a5ee-a66138caebec.15ed7394-7148-46ad-8df1-85ef07880e8e.152a1b2b-594a-4947-a3e6-42772ff80715.png