https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49309.856ced5f-83f8-4b66-82d5-ebd94174c513.2cc191cb-9da4-45bc-94fc-9b9d6169292a.38ea258e-c6ed-489a-8ed0-2d1a41562702

Latvian Language (Latvia)

por Elva Baltic SIA

Let Latvian users work easily in their native language with Microsoft Dynamics 365 Business Central

Do you do business in Latvia and use the Dynamics 365 Business Central solution?

Avoid unnecessary employee complaints about an incomprehensible IT solution already ahead of time! Provide a user-friendly business platform in Latvian language, thus enhancing employee satisfaction and overall productivity.

Features and benefits of using this app

  • easy and quick setup
  • designed specifically for Dynamics 365 Business Central users in Latvia
  • helps to save time by eliminating language barriers and misunderstandings
  • promotes employee satisfaction and productivity

Start using the app today! Your company’s employees will definitely appreciate it!

Supported Editions:

This app supports both the Essential and Premium editions of Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Supported countries:

All countries where Business Central is supported

Supported languages:

Latvian, English

Vai veicat uzņēmējdarbību Latvijā un izmantojat Dynamics 365 Business Central risinājumu?

Jau laikus izvairieties no nevajadzīgām darbinieku sūdzībām par nesaprotamu IT risinājumu. Nodrošiniet sistēmas lietotājiem saprotamu un latviešu valodā pieejamu biznesa platformu, tādejādi veicinot darbinieku apmierinātību un kopējo darba produktivitāti.

Latviešu valodas lietotne:

  • ir viegli un ātri uzstādāma
  • īpaši izstrādāta Dynamics 365 Business Central lietotājiem Latvijā
  • palīdz ietaupīt laiku, nojaucot valodas barjeru un mazinot iespējamos pārpratumus
  • veicina darbinieku apmierinātību un produktivitāti

Sāc lietot aplikāciju jau šodien! Tava uzņēmuma darbinieki to noteikti novērtēs.

Risinājuma plāni:

Essential un Premium

Pieejams valstīs:

Visās valstīs, kurās Business Central ir pieejams

Pieejams valodās:

Latviešu, Angļu

Visão geral

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9961.856ced5f-83f8-4b66-82d5-ebd94174c513.c97eb3d2-a05a-4bb2-8ebe-3c87e55926f4.be88e0b7-d749-4464-a2f3-45925998d23b
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12027.856ced5f-83f8-4b66-82d5-ebd94174c513.c97eb3d2-a05a-4bb2-8ebe-3c87e55926f4.83bebea8-7e76-4d42-871b-c70085c278e3
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.28145.856ced5f-83f8-4b66-82d5-ebd94174c513.c97eb3d2-a05a-4bb2-8ebe-3c87e55926f4.12f727d6-cf95-465f-8217-843ac7771282
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35885.856ced5f-83f8-4b66-82d5-ebd94174c513.c97eb3d2-a05a-4bb2-8ebe-3c87e55926f4.ad3d1711-7def-4fdd-9502-0ab1d1337e5c