https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1732.c73836be-bb6c-4f90-9ead-566138afa21f.ba5b0298-4845-4d3c-b98f-cb65d0698bba.487e3a83-2c86-4b16-99ed-6b7508003927

IT-Workz Azure Quickscan

por it-workz

Inzichtelijk maken servermigratie, keuze platform oplossing en inzicht in Azure consumptie kosten.

Bedoelt voor klanten die een overstap willen maken van hun huidige serverinfrastructuur (onpremise) naar Azure. We maken inzichtelijk welke servers gemigreerd kunnen worden en welk platform (SaaS/PaaS/IaaS) er gekozen kan worden. Daarnaast geven we inzicht in de Azure consumptie kosten.

Tot slot lichten we toe op basis van best practices welke stappen er benodigd zijn voor een succesvolle migratie.


De 3 stappen in de Azure quickscan


 1. We brengen samen met u het huidige serverpark in beeld

  • Een intake call waarin we de quickscan voor bespreken
  • Een inventarisatie van de huidige fysieke en virtuele servers
  • We focussen op de server rol, type processor, memory en disk
  • Optioneel gebruiken we de Azure Migrate Server Assessment tool

2. We maken een overzicht van een vergelijkbare situatie in Azure

  • We stellen een ‘was-wordt’ lijst samen met uw huidige servers en de corresponderende type servers in Azure
  • Hierbij houden we rekening met de optimalisatie en consolidatie van uw server infrastructuur in Azure, op basis van onze expertise op het gebied van Azure
  • U krijgt een totaaloverzicht van de verwachte verbruikskosten in Azure op basis van de onderwijsprijzen via SLBdiensten

3. We maken een presentatie en lichten het toe

  • De ‘was-wordt’ lijst inclusief onderwijsprijzen
  • tips voor optimalisatie en consolidatie van uw server workload in Azure
  • tips voor optimalisatie en management van uw Azure verbruikskosten
  • Een overzicht van de servers/services die niet geschikt zijn voor Azure en mogelijke alternatieven

Visão geral

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2444.c73836be-bb6c-4f90-9ead-566138afa21f.ba5b0298-4845-4d3c-b98f-cb65d0698bba.7a43b57b-b065-4804-bf30-1ea473152b9b