https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3594.b54a4887-a52a-48b1-a0a2-85aa664a5f4c.68a26943-2469-4f78-96a4-e673ad1a85be.07e1f81e-5d97-4a0d-b8ed-c83265884619

AMS OPTIEST

por OPTIDATA SPOLKA Z O.O.

System do środków trwałych: ewidencja oraz inwentaryzacja majątku w oparciu o kody kreskowe i RFID

This application is available only in Polish
AMS OPTIEST to system do zarządzania środkami trwałymi. Rozwiązanie obejmuje kontrolę takich procesów jak ewidencja i inwentaryzacja majątku. Oprogramowanie jest oparte o nowoczesne technologie automatycznej identyfikacji (kody kreskowe 1D/2D, RFID).


Funkcje AMS OPTIEST:
 • Rejestrowanie wszystkich środków trwałych w firmie, w tym ich numerów seryjnych, opisów, dat zakupu, wartości i lokalizacji.
 • Przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji w celu sprawdzenia stanu posiadanych środków trwałych i wykrycia ewentualnych braków przy wykorzystaniu kodów kreskowych lub technologii RFID.
 • Zdalna weryfikacja środków trwałych, która pozwala zinwentaryzować online majątek firmy znajdujący się poza biurem.
 • Generowanie różnego rodzaju raportów, takich jak raporty amortyzacyjne, raporty inwentaryzacyjne, itp.
 • Planowanie i kontrolowanie amortyzacji środków trwałych w celu zapewnienia poprawności rozliczania podatków i księgowości.
 • Integracja z innymi systemami firmy, co pozwala na automatyzację procesów.

Dla kogo system AMS OPTIEST:
 • Działy finansowe: AMS OPTIEST pozwala planować i kontrolować amortyzację środków trwałych, aby poprawnie rozliczyć podatki i księgowość, co przekłada się na oszczędności finansowe.
 • Pracownicy odpowiedzialni za środki trwałe: AMS OPTIEST pozwala na zarządzanie i kontrolowanie środków trwałych, co przekłada się na mniej czasu poświęconego ręcznemu rejestrowaniu i inwentaryzacji.
 • Kierownictwo: AMS OPTIEST pozwala zarządzać środkami trwałymi i inwentaryzacją, co przekłada się na skuteczną kontrolę zasobów firmy.
 • Inwestorzy: AMS OPTIEST pozwala na raportowanie i kontrolowanie środków trwałych, co przekłada się na korzystniejsze decyzje inwestycyjne.
 • Wszyscy pracownicy: AMS OPTIEST pozwala wykorzystywać środki trwałe i zapewnia kontrolę nad zasobami firmy, co przekłada się na lepsze warunki pracy.

Kluczowe korzyści AMS OPTIEST:
 • Poprawa efektywności: dzięki automatyzacji procesów związanych ze środkami trwałymi system pozwala na lepsze zarządzanie i kontrolowanie tych zasobów, co przyczynia się do zwiększenia efektywności.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy: pracownicy odpowiedzialni za środki trwałe mogą skupić się na innych ważnych zadaniach zamiast poświęcać czas na ręczne rejestrowanie i inwentaryzację.
 • Poprawa kontroli nad środkami trwałymi: system pozwala na lepsze zarządzanie i kontrolowanie środków trwałych online, co przyczynia się do zwiększenia pewności co do stanu posiadanych zasobów.
 • Poprawa raportowania: firma może generować różnego rodzaju raporty dotyczące środków trwałych i inwentaryzacji, co ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych.
 • Poprawa wykorzystania zasobów: system pozwala na lepsze wykorzystanie środków trwałych i zapewnia lepszą kontrolę nad zasobami firmy.
 • Poprawa planowania amortyzacji: firma ma lepszy dostęp do informacji na temat amortyzacji środków trwałych, co pozwala na lepsze planowanie i kontrolowanie amortyzacji.
 • Poprawa bezpieczeństwa: firma może lepiej kontrolować i zabezpieczać swoje środki trwałe przed kradzieżą lub zniszczeniem.

Visão geral

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38243.b54a4887-a52a-48b1-a0a2-85aa664a5f4c.feab5906-52a8-4634-b7a5-8b166421d263.0965e524-a620-4123-a104-0d21abb48f31
/staticstorage/23fd3d2/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18128.b54a4887-a52a-48b1-a0a2-85aa664a5f4c.68a26943-2469-4f78-96a4-e673ad1a85be.0bd873dd-7374-4bd2-b387-a23604cb7489
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47113.b54a4887-a52a-48b1-a0a2-85aa664a5f4c.68a26943-2469-4f78-96a4-e673ad1a85be.f302b61e-ef40-44a7-843f-0c63e78b8cfd
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11653.b54a4887-a52a-48b1-a0a2-85aa664a5f4c.68a26943-2469-4f78-96a4-e673ad1a85be.6ca8795c-c8f0-4181-abfc-528051379aa3
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42502.b54a4887-a52a-48b1-a0a2-85aa664a5f4c.68a26943-2469-4f78-96a4-e673ad1a85be.e09e59f8-32b4-4cc5-970e-dc40153815ab
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27222.b54a4887-a52a-48b1-a0a2-85aa664a5f4c.68a26943-2469-4f78-96a4-e673ad1a85be.5ddc04bb-a662-4e93-af38-a29019ebc75d