https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21012.6963ad7d-24f4-45e8-ac4a-4afcb4ab8009.db1dc3ff-eb36-4e3b-970c-7a8deb48f7d8.b5e548ee-c178-4c10-bfb0-1387cc5bd911.png

ITP WhiteBoard Live

Автор: IT_Perspective

Whiteboard för undervisning. Distans och direkt i klassrummet.

Whiteboard för undervisning. Distans och direkt i klassrummet. Det går snabbt att starta en whiteboard direkt under pågående lektion för att rita, illustrera eller förstärka dina ord direkt i realtid. Det går också bra att förbereda en whiteboard med t.ex. bilder och text och andra pedagogiska hjälpmedel för att sedan användas under lektionen.

Istället för att behöva sudda när tavlan är full, är det enkelt att lägga till en ny tom sida och arbeta vidare på. På så vis kan man t.ex. enkelt gå tillbaka och repetera lektionen innan avslut för att förstärka pedagogiken.

Pedagogiska verktyg som t.ex. timer, klocka, webbkamera. Flera olika pennor, färghink, text, bilder mm.

Stöd för att lägga till en whiteboard i din kanal eller i ditt möte kommer snart.

[Läs mer](https://itpwb.se) eller [kontakta oss.](mailto:info@itpwb.se)

Возможности надстройки

Возможности надстройки
  • Может отправлять данные по Интернету
  • Эта надстройка может получить доступ к личным сведениям в активном сообщении, таким как телефонные номера, почтовые адреса или URL-адреса. Надстройка может отправлять эти данные в стороннюю службу. Другие элементы в почтовом ящике невозможно прочитать или изменить.

Краткий обзор

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59216.6963ad7d-24f4-45e8-ac4a-4afcb4ab8009.db1dc3ff-eb36-4e3b-970c-7a8deb48f7d8.17a6e799-8319-4cb0-81e3-e64dcff1b009.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47098.6963ad7d-24f4-45e8-ac4a-4afcb4ab8009.db1dc3ff-eb36-4e3b-970c-7a8deb48f7d8.db4649ca-8de4-4623-8723-9059e160d75b.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1239.6963ad7d-24f4-45e8-ac4a-4afcb4ab8009.db1dc3ff-eb36-4e3b-970c-7a8deb48f7d8.4ef17530-113d-4b1c-a6e3-f03477bda097.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46702.6963ad7d-24f4-45e8-ac4a-4afcb4ab8009.db1dc3ff-eb36-4e3b-970c-7a8deb48f7d8.a35a6a56-eec0-4408-8b4f-e8c567722317.png