https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34747.6ebbe85f-93f2-4625-a624-5b4eb14086dd.c6012d21-a369-4e13-b1af-1b219ecaa0b9.674cb890-4d75-42b0-9e29-ca0f770b266c

roGO

Автор: RedOcean sp. z o.o.

Generator Ofert - pozwala na przyjmowanie, ocenę wniosków, obsługę umów i rozliczeń w ramach naborów

This application is available only in Polish language.
roGO pozwala na przyjmowanie, ocenę oraz rozliczenie wniosków (np. o sfinansowanie projektu, stypendium naukowego, stypendium szkolnego, stypendium sportowego, dofinansowania itp.) kierowanych do Klienta przez wskazaną przez niego grupę Oferentów. Posiada wewnętrzną obsługę złożonych wniosków, zapewniająca pełen monitoring procesu przyznawania dotacji.

Główne funkcjonalności systemu:

  • Zarządzanie użytkownikami i organizacjami (Oferentami).
  • Zarządzanie konkursami / naborami (definiowanie parametrów konkursu, tj. termin startu, termin zakończania, wysokość grantu, itp.).
  • Przygotowanie i obsługa Ofert/Wniosków.
  • Generowanie pism, umów i aneksów.
  • Generowanie statystyk, zestawień, raportów w różnych formatach (możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego, plików pdf).
  • Przygotowanie i obsługa Sprawozdań z realizacji umów.
  • Komunikacja elektroniczna z przedstawicielami Oferentów,  którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną.
  • Repozytorium dokumentów składanych w trakcie procesu konkursowego (w tym baza złożonych wniosków, umów, dokumentów rozliczeniowych, itd.). 

Быстрый обзор

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1791.6ebbe85f-93f2-4625-a624-5b4eb14086dd.c6012d21-a369-4e13-b1af-1b219ecaa0b9.beef4d63-6d7e-462b-8608-727cc8789c22
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39894.6ebbe85f-93f2-4625-a624-5b4eb14086dd.c6012d21-a369-4e13-b1af-1b219ecaa0b9.866204c5-4f36-4ab0-bc96-ea36d2e1a16e