https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17928.30ab5f22-a1ab-4986-ba6d-4918975a72eb.e074d247-84be-4e5d-8920-396c7f8f62db.04112287-5329-4194-b1f3-d048b58ae2a3.png

PowerPoint Training and Tips

od: GoSkills

(4 hodnotenia)

Online PowerPoint training videos, "how-to" cheat sheets, exercise files and quizzes from GoSkills.

Get access to the GoSkills "how-to" cheat sheets for Microsoft PowerPoint for free. GoSkills subscribers also have access to online video tutorials, exercise files and quizzes.

The GoSkills PowerPoint course is brought to you by two award-winning Microsoft MVPs! – Glen Millar and Geetesh Bajaj – comprising about 3 hours of engaging and highly relevant videos presented in 34 modules. If you are already experienced with PowerPoint, taking our Knowledge Test before you start will help you to focus on the areas most valuable to you. In as little as 4 hours, you can become a PowerPoint Guru!

Even without a GoSkills subscription you will have free access to all of the course "how-to" cheat sheets as well as to 4 free modules.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové adresy alebo URL adresy. Doplnok môže tieto údaje odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33474.30ab5f22-a1ab-4986-ba6d-4918975a72eb.e074d247-84be-4e5d-8920-396c7f8f62db.10353380-3e89-447a-80c3-59789629b031.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.45950.30ab5f22-a1ab-4986-ba6d-4918975a72eb.e074d247-84be-4e5d-8920-396c7f8f62db.ce93bdbd-6210-4ccf-9047-864fe803a701.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1872.30ab5f22-a1ab-4986-ba6d-4918975a72eb.e074d247-84be-4e5d-8920-396c7f8f62db.cf09d8aa-219c-4119-b96c-61a4ac610320.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5947.30ab5f22-a1ab-4986-ba6d-4918975a72eb.e074d247-84be-4e5d-8920-396c7f8f62db.d84e3e01-3883-431a-81c7-153b6057e8c7.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39781.30ab5f22-a1ab-4986-ba6d-4918975a72eb.e074d247-84be-4e5d-8920-396c7f8f62db.d1ea91aa-9ac7-4d7f-8ec3-24506cff854e.png