https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17928.423d0d85-5017-4290-a512-576fcfd0d6ab.a9ecef77-865a-48a3-b093-c46d4edcd57e.bfe2f79d-4874-4f6e-bc91-cf08fa4f1836.png

Project Training and Tips

od: GoSkills

(2 hodnotenia)

Online Project training videos, "how-to" cheat sheets, exercise files & quizzes from GoSkills.com

Get access to the GoSkills "how-to" cheat sheets for Microsoft Project for free. GoSkills subscribers also have access to online video tutorials, exercise files and quizzes.

The GoSkills Project course is brought to you by award-winning Microsoft MVP Bill Raymond, comprising over 3 hours of engaging and highly relevant videos presented in 38 short lessons. If you are already experienced with Project, taking our Knowledge Test before you start will help you to focus on the areas most valuable to you. In as little as a day, you can master the fundamentals of Microsoft Project.

Even without a GoSkills subscription you will have free access to all of the course "how-to" cheat sheets as well as 3 free lessons.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové adresy alebo URL adresy. Doplnok môže tieto údaje odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13964.423d0d85-5017-4290-a512-576fcfd0d6ab.a9ecef77-865a-48a3-b093-c46d4edcd57e.10208230-8cdf-45a2-8885-899f5e4d16c0.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31353.423d0d85-5017-4290-a512-576fcfd0d6ab.a9ecef77-865a-48a3-b093-c46d4edcd57e.cebfdad3-7de7-4935-a8ca-8d514ba04783.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.41899.423d0d85-5017-4290-a512-576fcfd0d6ab.a9ecef77-865a-48a3-b093-c46d4edcd57e.bc020354-54b2-4f5c-85c6-868972ff7092.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.16485.423d0d85-5017-4290-a512-576fcfd0d6ab.a9ecef77-865a-48a3-b093-c46d4edcd57e.d3798cab-9c98-418c-bcb1-697fad5cee86.png